УЛПИЯ СЕРДИКА

Фондация „Улпия Сердика” е организация с нестопанска цел, учредена в края на месец февруари 2007г.

Идеята за учредяването на фондацията се заражда след направеното уникално за България археологическо откритие на античния амфитеатър и римски театър на древна Сердика.

Основното предизвикателство пред екипа на фондация „Улпия Сердика” е паметниците на античното наследство на София да станат атрактивни културни акценти в контекста на модерната градска среда.

ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТ И СТРАТЕГИЯ

Основната цел на фондацията е успешното управление и интеграция в съвременния контекст на град София на римския амфитеатър на древна Сердика и на другите антични недвижими паметници на столицата от римската епоха. За постигането й, Фондацията работи по създаване на мрежа от партньорски организации от сферата на управление и развитие на културното наследство у нас и в чужбина. С тях тя разработва проекти и кандидатства за външно финансиране пред национални и международни донори.

Стремежът на фондацията е организирането на система от инициативи за социализиране и популяризиране на културно-историческото наследство от римската и античната епохи в столицата и страната: публични събития и изяви в сферата на опазването на културно-историческото наследство, постоянна информационна и рекламна дейност, които да популяризират Римският амфитеатър и античните паметници в столицата и страната, и да спомогнат за създаване на обществена чувствителност към въпросите на тяхното опазване и социализиране.

Към фондацията е изграден Обществен експертен съвет. В него участват утвърдени експерти и специалисти от: Министерство на културата, Столична община, Археологически институт с музей към БАН, експерти реставрация и консервация, археолози, журналисти и др. Фондацията работи с тях за формулиране на позиции и политики за опазването на културно-историческото наследство от античната епоха, както и за създаването на устойчива среда за развитие на качествени културни проекти за неговото интегриране и представяне.

ОщеПълен текст