КОНТАКТ

Адрес:
бул. „Черни връх” № 51 Б
1407 София
България
Тел.
00359 2 8 199 265
00359 2 8 199 278
Факс
00359 2 8 199 146
E-mail:
ulpia_serdica@mail.bg
Web:
http://ulpiaserdica.org
 
 
Моля, изпратете ни вашето съобщение
Подател:   Задължително поле.
Телефон:   Само цифри от 0 до 9.
E-mail:   Задължително поле. Невалиден формат.
Относно: 
Съобщение:   Задължително поле.