Новини и събития
 
Bulgarian :: 05.12.2008
Проведе се Второто заседание на Обществения експертен съвет на фондация „Улпия Сердика 

Bulgarian :: 05.11.2007
Проведе се Първото заседание на Обществения експертен съвет на фондация „Улпия Сердика  

Bulgarian :: Архив - 2
 
Bulgarian :: Е - Бюлетин 1

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Преглед на пълния текст на избраното събитие.

Bulgarian :: 05.12.2008
Проведе се Второто заседание на Обществения експертен съвет на фондация „Улпия Сердика

На 5 декември 2008г. се проведе Второто заседание на Обществения експертен съвет на фондация "Улпия Сердика".

Дневният ред на заседанието имаше три акцента: проекта за интернет сайт на фондацията; актуални проекти, с които фондацията кандидатства за външно финансиране и възможностите за участие в процеса на формиране на политики в областта на културата и наследството на европейско ниво.

Координаторът на фондация „Улпия Сердика” представи проекта за интернет сайт на организацията. Бяха подложени на обсъждане както графичната визия и цялостно оформление, така и структурирането на информацията. Експертите валидираха проекта като цяло и направиха предложения за обогатяване на съдържанието му с допълнителни текстове, отнасящи се до историята и развитието на антична Сердика.

Членовете на Обществения експертен съвет бяха запознати и с проекта за обмяна на опит в областта на устойчива интеграция и управление на антично наследство в градски контекст, който фондация „Улпия Сердика” разработва съвместно с Френската Национална Асоциация на градовете и регионите с художествено и историческо наследство и градовете със защитени зони, в рамките на програма „Леонардо да Винчи” на ЕС.

Последната презентация резюмира инициативата на институт „Отворено общество” за участие на българския неправителствен сектор в процеса на формиране на европейски политики. Тя включваше избрана информация за най-влиятелните и активни европейски платформи от НПО в сферата на културата и културното наследство, в които фондация „Улпия Сердика” би могла да членува.

В съответствие с установената вече формула на взаимодействие между екипа на фондация "Улпия Сердика" и нейния Обществен експертен съвет, експертите на Съвета се ангажираха да изпратят в писмен вид своите предложения за инициативи, които да бъдат реализирани през 2009г., както и своите проектни идеи, за които да се търсят възможности за външно съфинансиране.

Горе