ОБЩЕСТВЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Галина Бежанска

Столична община Директор дирекция „Култура и образование”

Галина Бежанска е завършила специалност „Химия” в СУ „Св. Климент Охридски”. Има завършена магистърска степен по „Мениджмънт в културата”. В момента се обучава в магистърска програма на специалността „Социална педагогика”.

Галина Бежанска започва професионалния си опит като преподавател по химия – първо в 28 СОУ в София, след това в Първа английска гимназия. От 1995 г. до 2006 г. заема длъжността „Старши експерт по химия” в Регионалния инспекторат по образование – София. От април 2006 г. е Директор на Дирекция „Култура” на Столична община.