ОБЩЕСТВЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

проф. Румен Иванов

Археологически институт с музей към БАН

Проф. д.и.н. Румен Иванов е специалист по археология на Римската империя. Той работи в секцията по антична археология на Националния археологически музей при Българската академия на науките /АИМ при БАН/.
 
Проф. Иванов се занимава с изследване на римската епоха в Долна Мизия и Тракия, от гледна точка на градоустройството, фортификациите, военното дело и античната картография. Той е член на екипите, проучвали античните градове Никополис ад Иструм (с.Никюп, обл.Велико Търново), Улпия Ескус (с.Гиген, обл.Плевен) и Нове (при Свищов).
Проф. Иванов развива и активна творческа дейност. Той е автор на 4 монографии, съавтор на 5 други; публикувани са 3 негови книги с научно-популярен характер и над 150 статии; главен редактор е на "Табула Империи Романи, Лист - К-35" (Карта на Римската империя за България), както и на поредиците "Римски и ранновизантийски градове в България" и "Археологиия на българските земи".
Член е на Американската академия на науките.