ОБЩЕСТВЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

арх. Мария Каразлатева

Министерство на културата Дирекция „Опазване на недвижимите паметници на културата”

Арх. Мария Каразлатева има зад себе си повече от 30 години опит в областта на териториалното планиране и пространственото оформление. Интересите и компетенциите й са насочени основно в областта на интеграция и експониране на културното наследство и моделиране на заобикалящия пейзаж. Тя е автор на проекти за пространствено развитие и оформление на ключови обекти от българското културно-историческо наследство като родната къща на Васил Левски в Карлово, археологическия комплекс „Тракийски гробници” в село Старосел, историческите природо-урбанистични комплекси Царевец, Трапезица, Момина крепост и Арбанаси.

Арх. Каразлатева е член на редица български и международни организации, сред които съюза на архитектите в България, българския национален комитет на ИКОМОС, Българо-американската комисия за взаимно опазване на културното наследство и др.
 
В Обществения експертен съвет на фондация „Улпия Сердика”, арх. Каразлатева е институционален представител на Министерството на културата, където работи като Главен експерт по културното наследство и програмно бюджетиране на развитието на държавния фонд за култура.