ОБЩЕСТВЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Александър Паличев

Експерт реставрация и консервация

Инж. Александър Паличев има зад себе си повече от 37 години непрекъсната работа по опазване на паметниците на културата в България. Той е натрупал солиден опит и компетенции в разработването и управлението на програми и специфични проекти в областта на съхранение на исторически и културни паметници, сгради и архитектурни находки.

Инж. Паличев е заемал ръководни длъжности в ключови държавни структури, занимаващи се с въпросите на управление и опазване на българското културно наследство. Той е бил началник отдел, главен инженер и заместник- генерален директор на Националния институт за паметниците на културата /НИПК/, изпълнителен директор на «Реставрация» ЕАД, заместник министър на културата на Република България и съветник на настоящия министър на културата.