ОБЩЕСТВЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

проф. Диана Гергова

Историк, археолог; член на Българския Национален комитет на ИКОМОС

Проф. Диана Гергова е археолог с международен авторитет и един от един от водещите европейски специалисти в областта на късната праистория. Тя развива изключително активна археологическа и изследователска дейност; изнася лекции в български и чуждестранни университети; участва редовно в различни научни форуми; автор е на множество публикации в специализирани археологически издания.

Особено важен аспект от нейната работа е представянето на културното наследство и разпространението на знание за него. Тя е организатор на редица форуми и изложби, популяризиращи тракийските съкровища на България по света.
 
Диана Гергова е член на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМОС, на международната „Шинто” фондация към ООН и на Научния комитет по погребална археология Браила.
 
През 2001г. тя е отличена с наградата „Жена на годината” в областта на археологията и бизнеса от Американския биографичен институт.