Ролята на съвета е да представлява обществения интерес, позициите на професионалните общности и гледната точка на експерти от институциите към проблемите на културно-историческото наследство от античната епоха. Съветът участва в обсъжданията на цялостната концепция за дейността на Фондацията, както и на нейни конкретни инициативи. Ангажира се с подпомагането по подходящ начин дейността на Фондацията, като допринася за нейната ефективност и обществен престиж.

ОБЩЕСТВЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ
Министерство на културата
арх. Мария Каразлатева
Дирекция „Опазване на недвижимите паметници на културата”
Столична община
Галина Бежанска
Директор дирекция „Култура и образование”
Столична община
Майя Гидова
Директор дом на културата „Искър”
Археологически институт с музей към БАН
проф. Румен Иванов
  ЕКСПЕРТИ
Александър Паличев

Експерт реставрация и консервация
проф. Диана Гергова

Историк, археолог; член на Българския Национален комитет на ИКОМОС
Люба Боянин

Специалист културен туризъм
Стефка Джонева

Директор продукция БНТ