ПАРТНЬОРИ

Фондация „Улпия Сердика” изразява искрена благодарност към всички своите партньори:

Столична община - Дирекция "Култура и образование"  http://www.sofiaculture.bg
   
Министерство на културата на Република България  http://www.mc.government.bg
   
Археологически институт с музей при БАН  http://www.naim.bg/
   
ИКОМОС - Български национален комитет  http://www.icomos-bg.org/
   
Дом на културата „Искър”, Столична община  http://www.dkiskar.com
   
Фондация на елинския свят (Атина, Гърция)  http://www.fhw.gr/fhw/index.php?lg=2
   
IN SITU - Център за археологически изследвания към Университета в Лиеж /Белгия/  http://www.in-situ.be
   
Агенция Мюлтисите (Франция)  http://www.multicite.org
   
Национална Асоциация на градовете и регионите с художествено и историческо наследство и градовете със защитени зони /Франция/   http://www.an-patrimoine.org
   
“Люба Турс” - културен туризъм  http://www.lyubatours.com