ПРОЕКТИ

Запис от 1 до 2 от общо 2
 
02.03.2009
Предстоящ
Възможен проект по Програма ТГС България-Сърбия
Проектна идея за възможен проект по Програма ТГС България-Сърбия 2005/017-457.01/Grants - 05SER03/04/002 - Устойчиво икономическо развитие
С краен срок за кандидатстване: 14. май. 2007г. – 16.00ч.
Компонент 2: Институционално укрепване
Институционално укрепване за трансгранично сътрудничество и социално-икономическо развитие
 
02.02.2009
Текущ
Проект за мобилност и професионален обмен
Фондация „Улпия Сердика” подготови проект за мобилност и професионален обмен в рамките на програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, съфинансирана от ЕС
 
Запис от 1 до 2 от общо 2
Горе