ПРОЕКТИ

Преглед на пълния текст на избрниият проект.

02.03.2009
Предстоящ
Възможен проект по Програма ТГС България-Сърбия

Проектна идея за възможен проект по Програма ТГС България-Сърбия 2005/017-457.01/Grants - 05SER03/04/002 - Устойчиво икономическо развитие
С краен срок за кандидатстване: 14. май. 2007г. – 16.00ч.
Компонент 2: Институционално укрепване
Институционално укрепване за трансгранично сътрудничество и социално-икономическо развитие
 
Общи цели:
  • подобряване достъпа до актуална и възможно най-изчерпателна информация за трансграничния регион;
  • улесняване възможностите за диалог, сътрудничество и обмен между партньори от двете страни на границата, общини, НПО, фирми/;
  • осигуряване на широка „видимост” на региона чрез възможностите на интернет пространството, с цел привличане на допълнителни външни инвестиции
Конкретна цел: 
изграждане на общ интернет базиран информационен териториален портал, като инструмент за реално партньорство за създаване и изпълнение на общи стратегии за устойчиво развитие и привличане на инвестиции
Ключови дейности:
1. Създаване на концепция за съдържанието и функциите на портала
2. Разработване на методология за събиране, обработване, използване и актуализация на информацията
3. Събиране на информацията и създаване на информационния портал
4. Организиране на обучителен семинар за използването на портала
5. Създаване на работни групи за разработване на съвместни проекти за развитие на трансграничната територия
Резултати:
Действащ интернет информационен портал на трансграничния регион, с акцент върху бизнес контактите, възможностите за инвестиции и улесняване развитието на бизнес от страна на администрацията. Предвижда се порталът да съдържа:
  • Адресна база данни на всички регионални и местни публични администрации, на организации, финансирани от държавния бюджет – училища, болници, на общински организациите от неправителствения сектор с линкове към тези, които имат интернет страници
  • Административни и митнически регулации, данъци и такси и друга информация за потенциални инвеститори
  • Общо икономическа информация и по сектори. Стратегии, програми и планове за развитие на общините от региона
  • Електронен бизнес каталог – на фирмите от региона със страници за обяви/оферти
  • Актуална информация за възможности за развитие на бизнес инициативи
  • Виртуалният инфоцентър има специален инструмент – Help Desk за търсене на партньори и за консултации по въпроси на административното и митническо обслужване, данъци и такси от потенциални инвеститори.
  • Порталът ще предоставя информация за индивидуални обучения и консултации при разработването на проекти.
 
Горе