PROJECTS

Record 1 to 1 of 1
 
02.02.2009
Actual
Проект за мобилност и професионален обмен

Фондация „Улпия Сердика” подготови проект за мобилност и професионален обмен в рамките на програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, съфинансирана от ЕС

 
Record 1to 1 of 1
Горе