Новини и събития
 
:: 05.12.2008
Проведе се Второто заседание на Обществения експертен съвет на фондация „Улпия Сердика 

:: 05.11.2007
Проведе се Първото заседание на Обществения експертен съвет на фондация „Улпия Сердика  

:: Архив - 2
 
:: Е - Бюлетин - 1